Shopping cart 0

Dokumentacja cen transferowych - termin przygotowania

Publication date: 2018-07-20 16:05:47

Dokumentację cen transferowych za transakcje i inne zdarzenia, które miały miejsce w roku 2017, należy sporządzić do dnia 30 września 2018 r. Oznacza to, że nawet jeśli mamy sporządzone i zatwierdzone sprawozdanie finansowe wcześniej, to nie mamy obowiązku wraz z jego przedłożeniem w urzędzie skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji.

Jeśli ciąży na podatniku obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych (dla przypomnienia: obowiązek ten ciąży, jeśli przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości za poprzedni rok przekracza równowartość 2 mln EUR), to ostatecznym terminem sporządzenia dokumentacji podatkowej jest dzień 30 września 2018 r. (za transakcje mające miejsce w roku 2017).

Wraz ze sporządzeniem dokumentacji Podatnik jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia o jej sporządzeniu w stanie kompletnym. Oświadczenie to nie jest jednak składane równolegle z zeznaniem rocznym czy sprawozdaniem finansowym, ale do dnia 30 września.


Main page Other posts
Service does not collect information in an automatic way, with the exception of the information contained in cookies, which are necessary to identify our users, the memory settings, keeping session parameters, and improving the Service to its users. If you are familiar with this information, click Close
X