Shopping cart 0

Ceny transferowe - co to jest algorytm?

Publication date: 2018-07-20 16:09:35

Rok 2018 jest rokiem przełomowym w dokumentowaniu cen transferowych. Jest to pierwszy rok, w którym do dnia 31 marca wszyscy podatnicy zarówno podatku CIT, jak i PIT, są zobligowaniu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu kompletnej dokumentacji podatkowej. Co więcej, dokumentacja podatkowa została podzielona na trzy poziomy, zgodnie z zaleceniami OECD:

dokumentację podstawową (w tym local file i benchmarking)
dokumentację grupową (master file)
raportowanie według krajów (country – by – country reporting).
Jednym  z elementów dokumentacji podstawowej jest wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodów wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytm kalkulacji rozliczeń dotyczących transakcji lub innych zdarzeń wraz ze sposobem wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika. Punkt obszerny objętościowo, a do tego jeszcze skomplikowany ciąg słów, nad którym ciężko skupić swoja uwagę. O co tak naprawdę chodzi z tym algorytmem? No przecież nie o udowadnianie rynkowości ceny (bo ta jest elementem analizy porównawczej, której mniejsze podmioty nie muszą sporządzać).

Algorytm to nic innego jak pewien ciąg czynności, który ma zaprowadzić od początku do końca. Z pojęciem algorytmu najczęściej można spotkać się w dziedzinach informatycznych (któż z nas nie ćwiczył słynnego ELI lub tzw. żółwika). Samo słowo „algorytm” ma swoje źródło w języku staroangielskim – algorism – które oznacza tyle, co wykonywanie działań przy pomocy liczb arabskich. No i teraz to już pewnie wszystko jasne!

Algorytm wyliczenia ceny to nic innego jak wzór, który określa nam wartość transakcji.

Przykładowo, w metodzie rozsądnej marży algorytm może wyglądać tak:

C = K + m

gdzie

C – cena

K – koszty

m – marża

Długo zastanawiałam się, jak opisać algorytm w przypadku dokumentowania transakcji pożyczki. Nic bardziej prostego! Ale człowiek czasami utknie na rzeczach prostych, bo sam lubi wszystko bardzo komplikować. Otóż ceną pożyczki są odsetki, jakie pożyczkodawca otrzymuje od pożyczkobiorcy. A wzór na odsetki (proste lub składane) zna przecież każdy z nas:

O = K x I x D/365

Gdzie

O         odsetki za okres

K          kapitał w okresie

I           stopa procentowa

D         ilość dni w okresie odsetkowym

365     ilość dni w roku

oraz

I = stała stopa


Main page Other posts
Service does not collect information in an automatic way, with the exception of the information contained in cookies, which are necessary to identify our users, the memory settings, keeping session parameters, and improving the Service to its users. If you are familiar with this information, click Close
X