Shopping cart 0

Rachunek przepływów pieniężnych – jakie popełniamy błędy?

Publication date: 2017-12-28 10:37:55

Aby sporządzić sprawozdanie finansowe  – rachunek przepływów pieniężnych  metodą pośrednią – wystarczają informacje dostępne w sprawozdaniu finansowym. Nieraz jednak osoba, która przygotowuje cash flow bardzo długo poszukuje prawidłowego ujęcia danej operacji w rachunku przepływów pieniężnych. Czym jest to spowodowane?

Przede wszystkim każdy chyba księgowy pamięta, że często drobna nawet, ale nie znajdująca wyjaśnienia, różnica na sumie przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności, może wynikać z istotnych błędów in plus i in minus w przepływach z poszczególnych rodzajów działalności. Dla zilustrowania posłużmy się przykładem. Jeśli suma przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności różni się od bilansowej zmiany stanu środków pieniężnych o  2 zł (które de facto giną w wielkości całej firmy), może się okazać, że w działalności operacyjnej błędnie zaprezentowaliśmy kwota 1.000.002 zł in plus, a drugostronnie – w działalności finansowej – błąd dotyczy kwoty 1.000.0000 zł in minus.Różnica daje co prawda raptem 2 zł – ale czy jest to rachunek przepływów pieniężnych wolny od istotnych błędów?

Zapewne takie zdarzenia, które w naszej firmie powtarzają się z jakąś regularnością czy systematycznością, nie są zaliczane do tych trudnych. Wystarczy bowiem raz opracować sobie metodę, a potem w zasadzie już tylko ją powtarzać. Inaczej rzecz wygląda, kiedy w spółce wystąpi zdarzenie niestandardowe (np. cash pooling, emisja obligacji, pożyczka z konwersją na kapitały), wówczas o błąd bardzo łatwo. Z pewnością pomaga zrozumienie samej istoty przepływów pieniężnych, która sprowadza się do pokazania przepływu pieniądza – a więc do odrzucenia wszelkich transakcji bezpieniężnych z cash flow. O wiele bardziej skomplikowane jest już ujmowanie operacji w poszczególnych rodzajach. A dodajmy, że – oczywiście – ulubioną pozycją, do której „można” wrzucać wszystko, są inne korekty. Najczęściej księgowi wrzucają tam tzw. pasówki – czyli za pomocą tej pozycji spinają przepływy. Jest to kardynalny błąd – bo jak zostało to przedstawione powyżej, 2 zł pasówki może istotnie zniekształcić rachunek przepływów pieniężnych.


Main page Other posts
Service does not collect information in an automatic way, with the exception of the information contained in cookies, which are necessary to identify our users, the memory settings, keeping session parameters, and improving the Service to its users. If you are familiar with this information, click Close
X